Røde Kors’ familieaktiviteter - sådan kan du hjælpe

Flere og flere børnefamilier i Danmark har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det kan være på grund af økonomi, fysiske og psykiske sundhedsproblemer eller manglende socialt netværk. 

Røde kors har forskellige tilbud om længerevarende støtte til familierne. I familienetværket mødes familier og frivillige til netværksarrangementer. Her får familierne et fællesskab med andre børnefamilier. Den enkelte familie kan også få én til én støtte fra en frivillig familieven, ligesom ledige forældre kan få støtte fra en frivillig erhvervs- eller uddannelsesmentor.

Som frivillig er du med til at øge familiernes trivsel, ressourcer og handlemuligheder i hverdagen, og du er med til at styrke både børn og forældres sociale netværk.

Hvad skal jeg lave?
Du kan enten være frivillig i familienetværkets netværksarrangementer, hvor alle familierne er samlet, eller du kan være frivillig familieven for en enkelt familie. Du har også mulighed for at blive frivillig erhvervsmentor for en ledig forælder, som i en periode tilknyttes din arbejdsplads. Har du tid og lyst, kan du sagtens være frivillig flere steder.  

Famillienetværket
Som frivillig i familienetværket er du med til at planlægge og afholde arrangementer for familierne sammen med de andre i frivilliggruppen. Typisk mødes I med familierne 1-2 gange hver måned om eftermiddagen i  2-3 timer frem. Aktiviteterne kan blandt andet være madlavning, fællesspisning, sociale aktiviteter for børn og forældre og udflugter. 

Frivillig familieven
Som frivillig familieven støtter du en enkelt familie. Sammen finder I ud af, hvordan du bedst kan støtte familien. Du kan f.eks. hjælpe børnene med lektier, tage med til møder med skolen eller kommunen og vejlede om praktiske ting som f.eks. økonomi og forældreintra. Som frivillig familieven kan du også være den, som en forældrer kan vende tanker om alt fra børneopdragelse til fremtidige job-eller uddannelsesønsker med. Typisk mødes du med familien, hvor de bor, et par timer hver 14. dag. 

Frivillig jobmentor
Som frivillig mentor hjælper du sårbare ledige forældre med at få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. På sigt skal det understøtte, at den ledige kommer i ordinær beskæftigelse. At komme i beskæftigelse hjælper ikke kun den enkelte, men er med til at sikre en bedre trivsel for hele familien. Som frivillig tager du udgangspunkt i den lediges ønsker og behov. Her er nogle eksempler på, hvad den frivillige kan støtte med

 • Jobansøgning eller praktiksøgning
 • Motivation og understøtte den enkeltes tro på egne evner
 • Sparring på hverdagens små og store udfordringer
 • Sammenhæng mellem arbejds- og familieliv
 • Sparring på hvordan man skaber overblik over lokale tilbud
 • Og meget mere…

Som frivillig mentor får du mulighed for at dele ud af din viden og erfaringer med at være på en arbejdsplads, og i det hele taget støtte den enkelte ud fra de behov, der opstår. Røde Kors samarbejder med forskellige jobcentre og helhedsplaner om at kunne tilbyde frivillige mentorer til ledige, der har behov for ekstra støtte ved siden af det jobcentrene varetager. For at sikre det rigtige match mellem dig som frivillig og en ledig, bliver du en del af et frivilligt mentorkorps, som vi kan kontakte, når behov opstår. Alle frivillige mentorer bliver klædt på via et kursus i Røde Kors. Som udgangspunkt vil den frivillige blive tilknyttet en ledig i minimum tre måneder, evt. længere.

Frivillig uddannelsesmentor
Som frivillig mentor hjælper du sårbare forældre, som er i gang med en erhvervsuddannelse med at gennemføre uddannelsen. Som frivillig mentor tager du udgangspunkt i elevens ønsker og behov. Her er nogle eksempler på, hvad man som frivillig mentor kan støtte med:

 • Erhvervspraktikansøgning
 • Motivation i forhold til at gennemføre uddannelsen
 • Sparring på hverdagens små og store udfordringer
 • Sammenhæng mellem studieliv og familieliv
 • Sparring på hvordan man skaber overblik over lokale tilbud og aktiviteter
 • Og meget mere…

Som frivillig mentor får du mulighed for at dele ud af din viden og erfaringer med at være på en uddannelse, og i det hele taget støtte den enkelte ud fra de behov, der opstår.

Røde Kors samarbejder med forskellige erhvervsuddannelser om at kunne tilbyde frivillige mentorer til elever, der har behov for ekstra støtte. For at sikre det rigtige match mellem dig som frivillig og en elev, bliver du en del af et frivilligt mentorkorps, som vi kan kontakte, når behovet opstår. Alle frivillige mentorer bliver klædt på via et kursus i Røde Kors.

Som udgangspunkt vil et mentorforløb varer i seks måneder, hvor den frivillige og eleven mødes ca. hver 14. dag i 1-2 timer.

Hvad får jeg ud af det?

Som frivillig i Røde Kors’ familieaktiviteter får du mulighed for at gøre en meningsfuld forskel for familier, der har brug for dig. Du får også meget igen: Glæden ved at se børn trives og få nye venner, og forældre som blomstrer op og får fornyet mod på livet.

Desuden bliver du en del af Røde Kors fællesskabet, både lokalt og nationalt, og får mulighed for at deltage i relevante kurser, temadage og netværksmøder, hvor du vil blive klædt på til opgaven.

Hvor lang tid tager det?

Du vil typisk bruge mellem 4-12 timer om måneden på at være frivillig, afhængigt af hvor meget du involverer dig i.

Hvordan bliver jeg frivillig?
Udfyld kontaktformularen her nedenfor, så hører du fra os snarest.

BLIV FRIVILLIG - SKRIV TIL OS

Navn
Adresse
Vælg køn
Hvilke aktiviteter er du interesseret i?