Bliv leder i Røde Kors

God ledelse i vores aktiviteter og bestyrelser er kernen for, at vi sidste år kunne hjælpe mere end 35.000 mennesker i Danmark. Er du god til ledelse, kommunikation og samarbejde? Har du organisatorisk talent og kan lide at arbejde sammen med engagerede frivillige? Brænder du for at gøre en forskel for udsatte og sårbare i dit lokalområde? I Røde Kors kan du som leder overordnet engagere dig på to måder – enten igennem bestyrelsesarbejdet eller som leder af aktivitet.

Bestyrelsesarbejdet

Røde Kors har 204 lokale afdelinger, som alle har en valgt bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem er du med til at beslutte, drive og udvikle Røde Kors’ aktiviteter i dit lokalområde. Sammen med den øvrige bestyrelse er kerneopgaverne: 

  • At starte nye aktiviteter op og træffe beslutninger om drift og økonomiske forhold.
  • At understøtte at lokalafdelingen er velfungerende, og at frivilligmiljøet er godt.
  • At formidle og kommunikere om Røde Kors-arbejde lokalt.
  • At samarbejde med andre uden for Røde Kors.

Bestyrelsen mødes 6-8 gange om året, men hvor meget tid du i øvrigt kan lægge i bestyrelsesarbejdet er op til dig, det kan være fra et par timer om måneden til nogle timer om ugen. Det vigtigste er, at du vil engagere dig i bestyrelsens arbejde.

Du kan finde Røde Kors nær dig på dette kort.

Aktivitetsledelse

Røde Kors har mange forskellige aktiviteter, man kan være leder for lige fra vores sociale aktiviteter, til vores butikker og til livreddende aktiviteter som samaritterne. Som aktivitetsleder er du leder for en gruppe frivillige, og kerneopgaverne er at:

  • Koordinere selve aktiviteten, fx ved at lægge vagtplaner, matche frivillige og deltagere og indkaldelse til møder,
  • Pleje frivilliggruppen. Du vil være ansvarlig for, at der er et godt frivilligmiljø i aktiviteten, og at de frivillige føler sig anerkendte og påskønnet.
  • Rekruttere og introducere nye frivillige til aktiviteten.
  • Samarbejde med afdelingens bestyrelse og eventuelle eksterne samarbejdspartnere.

Som aktivitetsleder skal du regne med at bruge 3-5 timer i gennemsnit om ugen. Det afhænger af aktiviteten og kan også variere henover året.

Som Røde Kors-leder bliver du godt introduceret til arbejdet i afdelingen og du bliver også tilbudt at deltage på introduktionskursus, temadage og netværksmøder.

BLIV FRIVILLIG - SKRIV TIL OS

Navn
Adresse
Vælg køn
Hvilke aktiviteter er du interesseret i?