Vi hjælper flere end 4,8 mio. internt fordrevne i Syrien

I samarbejde med ECHO har vi ydet basal nødhjælp til syrere siden 2012 med et beløb på over 290 mio. DKK. Dette har betydet, at vi i perioden fra september 2012 til januar 2018, har bidraget til, at flere end 1,9 mio. syrere har fået øjeblikkelig og basal lægehjælp; over 548.000 personer har modtaget hygiejne og babykits, og yderligere over 1,55 mio. personer har modtaget presenninger, varme tæpper og madrasser til at komme gennem de hårde vintre.

Formålet med vores indsats i Syrien

På grund af konflikten i Syrien, der er i sit 7. år, kan mange familier i Syrien ikke sørge for deres daglige behov, og 13,11 mio. har behov for assistance i Syrien. Samtidig er de basale sundhedsbehov stigende i et land, hvor sundhedsvæsenet mere eller mindre er brudt sammen.

Derfor er det overordnede formål med programmet at yde nødhjælp og sundhedsydelser til den syriske befolkning, der er berørt af konflikten.

Dette arbejde sker med hjælp fra vores samarbejdspartner gennem mange år, Syrisk Arabisk Røde Halvmåne. Vi arbejder ligeledes med at øge deres operationelle og logistiske ydeevne.

Det gør vi i Syrien

Hvad angår sundhedsydelser, støtter vi helt konkret med medicin og udstyr, aktuelt til 11 Emergency Health Points. Her kan syrere herunder de internt fordrevne få adgang til sundhedsydelser, som de på grund af krigen er blevet afskåret fra.

Derudover, har vi trænet frivillige i førstehjælp og har givet førstehjælpskurser til lokalbefolkningen, ligesom vi yder psykologisk førstehjælp og yder psykosocial støtte på sundhedsklinikkerne.

Vi yder også logistisk støtte til Syrisk Arabisk Røde Halvmåne i form af træning og uddannelse af personale. Her er vi også med til at dække driftsomkostninger til lagerfaciliteter og udstyr. Alt dette er med til, at Syrisk Arabisk Røde Halvmåne hurtigt og effektivt kan fordele den nødvendige hjælp til indsatsområderne.

Mellem 2012 og 2017 har vi nået omkring 4,8 millioner mennesker. Alene i 2016-17 har vi således kunne give basale forsyninger til ca. 1,5 millioner sårbare mennesker, herunder hygiejne- og babykits til familier med små børn (bleer, zinksalve, babysæbe). Der er ligeledes blevet uddelt termotæpper og madrasser, for at familierne kan komme igennem de hårde vintre. Dette er også med til at reducere sygdomme, såsom lungebetændelse, og kan dermed redde liv. 

Vores samarbejdspartnere på projektet

Programmet bliver støttet af ECHO i samarbejde med IFRC, Tysk Røde Kors og Syrisk Røde Halvmåne. Røde Kors i Danmark fornyede i juli 2018 sit samarbejde med ECHO, der løber frem til juni 2019, og vil nå ud til 250.300 mennesker i nød.

Her bestræber vi os på at yderligere 201.000 menneskers adgang til sundhedsydelser forbedres, bl.a. via Emergency Health Points, og 36.400 patienter vil blive hjulpet af SARCs ambulanceservice; psykosocialstøtte vil blive ydet til 12.500 mennesker, berørt af konflikten, ligesom vi vil træne SARCs ansatte og frivillige i at yde psykologisk førstehjælp. Og vi vil fortsat yde logistisk støtte til de lagre som fordeler nødhjælpen.

Det samlede budget for denne fase er på 31,3 mio. DKK.

 


1 Reliefweb, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2018-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-enar

ECHO

Europakommissionens departement for humanitær bistand og civil beskyttelse.

Besøg ECHO´s hjemmeside

ECHO logo