Har du fået e-mail eller sms fra Røde Kors?

For at holde udgifter til porto og tryksager nede, kommunikerer vi nu også via e-mail og sms.

Hver dag arbejder vi i Røde Kors på højtryk for at hjælpe mennesker gennem ensomhed, krige og katastrofer i hele verden. Og behovet for hjælp er støt stigende. Derfor arbejder vi året rundt på at gøre opmærksom på vores hjælpearbejde og den forskel, man kan gøre ved at støtte det.

Det væsentlige for os er, at vi med de nye medier – e-mail og sms – oftere kan komme i kontakt med dig til en væsentlig lavere pris end med et brev.

SÅDAN HJÆLPER VI

  • Vi uddeler nødhjælp i form af mad, køkkensæt, hygiejneartikler, tæpper og madrasser
  • Vi driver mobile sundhedsklinikker
  • Vi hjælper med ambulancer, uddeling af medicin og medicinsk udstyr
  • Vi uddeler førstehjælpspakker og træner frivillige i førstehjælp
  • Vi giver psykosocial hjælp til børn og voksne på flugt fra krigen

Røde Kors ikke underlagt markedsføringsloven

Som hjælpeorganisation er Røde Kors ikke omfattet af markedsføringsloven, og vi kan derfor sende e-mail og sms’er uden forudgående tilsagn. Men du kan til enhver tid gøre os opmærksom på, at du ikke ønsker e-mail og/eller sms fra os ved at sende en mail til fastbidrag@rodekors.dk - husk at oplys den e-mail eller det mobilnummer, vi ikke må sende til, når du skriver til os.

Kontakt os

Hvis du er i tvivl om, om en e-mail eller sms-henvendelse kommer fra Røde Kors, skal du vide, at vores afsender e-mail hedder Røde Kors <noreply@rodekors.dk> eller <noreply@rodekors.anpdm.com>. Når vi beder om bidrag via sms, skal det sendes til ”1290”. Du er altid velkommen til at skrive til fastbidrag@rodekors.dk, hvis du er i tvivl om rigtigheden af den sms, du har modtaget.

 

SÅDAN KAN DU OGSÅ STØTTE

 

SMS - send SYRIEN til 1290
og støt med 100 kr.

Bank 4183-7729499

MobilePay 30 30 86 18

Indsamling  – start din egen indsamling her