Aon & Røde Kors

Onsdag d. 7. juni har Aon og Røde Kors indgået et strategisk partnerskab. Et perfekt match, fordi begge parter bl.a. arbejder med Risk Management, hvor målet er at forebygge risici, begrænse konsekvens af indtruffen risiko, samt medvirke til at lære af tidligere skader for at forebygge gentagelser.

Røde Kors x Aon

 

 

 

 

 

 

 

 

Uanset om indsatsen er skadesbegrænsning ved naturkatastrofer og krige eller blot omsorg for vores medborgere – så matcher det Aon’s forretningsstrategi og værdigrundlag på bedste vis.

Sammen vil Aon og Røde Kors udforske muligheder for at styrke Røde Kors’ arbejde, ved at trække på Aon-medarbejdernes unikke kompetencer, netværk og engagement. Med udgangspunkt i kendskab til fælles interesser vil synergier blive udforsket og opdyrket. Sådan arbejder Aon strategisk med sin CSR-indsats, og sådan bliver Røde Kors i stand til at hjælpe flere, bedre.