Røde Kors og private fonde i Danmark

Røde Kors samarbejder med en række fonde. Nogle støtter specifikke aktiviteter i Røde Kors, som hjælper mennesker i en udsat situation ude i verden eller hjemme i Danmark.  Andre er med til at finansiere udviklingen af nye indsatsområder og bidrager til at finde nye løsninger på problemstillinger, der gør livet svært for udsatte børn og voksne.

Der er også fonde, der støtter Røde Kors’ humanitære arbejde med midler, der ikke er øremærket et specifikt formål, men som giver os mulighed for at rykke hurtigt ud, når en katastrofe rammer.

Røde Kors har mere end nogensinde brug for fondenes støtte til vores arbejde. Private fonde i Danmark er vigtige samarbejdspartnere for Røde Kors, og på disse sider fortæller vi mere om de indsatsområder, hvor fondene har gjort det muligt for os at hjælpemennesker i nød.

Indsatsområder

Kontakt fondskoordinator

 
Anja Nordstrøm Klett
Partnerskabschef
Tlf. 3525 9286
ankle@rodekors.dk