Land Rover

Røde Kors og Land Rover samarbejder for at hjælpe mere end 15.000 børn og voksne til et bedre liv i 20 mindre lokalsamfund i Rwanda. Projektet vil blandt andet nå ud til særligt sårbare familier fra pygmæstammen batwaerne, som lever i det krigshærgede nordøstlige Rwanda. Med Land Rovers støtte vil Røde Kors styrke fødevaresikkerhed og ernæring for både batwaerne og de pressede lokalsamfund, de skal integreres i. Projektet skal blandt andet forbedre husholdningernes muligheder for at brødføde sig selv og sikre tilstrækkelig ernæring til børnene.

Samarbejdet med Land Rover er en del af en global samarbejdsaftale med det internationale Røde Kors forbund IFRC. Den treårige aftale (2014-2017) har en samlet værdi for Røde Kors på 150 millioner kr. En andel  af den globale aftale går til det danske projekt i Rwanda, hvor Land Rover stiller en Land Rover Defender til rådighed for Røde Kors’ hjælpearbejdere og bidrager med en donation på 3 millioner kroner.